Kurser

Hos WittCare Smerte- og Sportsklinik betyder viden og uddannelse alt for, at vi kan holde os opdateret og dermed yde den bedste behandling for vores patienter. Derfor tilbyder vi, i samarbejde med diverse anerkendte forskere og foredragsholdere, kurser, for at sprede viden og uddannelse for interesserede og sundhedsfaglige.

Herunder vises de kurser, der både er mulige, at deltage på; online og ved fysisk deltagelse. Dog afhængig af regeringens COVID-19 restriktioner, som vi tager løbende forbehold til, vil der til tider være begrænsede fysiske pladser.

Ønsker du at melde dig til eller har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os her:

Mail: info@wittclinic.dk
Telefon nummer: 7025 2335

Morten Høgh, PhD MSc (Pain)

– specialist Physiotherapist, RISPT, DipMT, EDPP

De fleste sundhedsprofessionelle har ikke tilstrækkelig uddannelse omkring kroniske smerter. På uddannelsen lærer du at forstå videnskaben, forskningen og den praksis, som ligger til grund for bl.a. curricula for fysioterapeuter i både Europa og USA.

Morten Høgh vil stå bag disse 4 kurser med udgangspunkt i sin dybdegående viden og forskning omkring smerte og smertehåndtering.

Morten har arbejdet som praktiserende fysioterapeut siden 1999 og har bestået de kliniske eksaminer som muskuloskeletal fysioterapeut (DipMT) og idrætsfysioterapeut (Del A + B). Han er specialist i muskuloskeletal fysioterapi og i sportsfysioterapi (RISPT), og har desuden en uddannelse i smertevidenskab (MSc Pain) samt en PhD i medicin/smerteforskning

 

Priser

  • 3.200 kr. for 1 kursus
  • 5.900 kr. for de to første kurser
  • 11.900 kr. for alle fire kurser

Kurser detaljer

Grundkursus

7. april 2021,
klokken 08.30 – 17.30

8. april 2021,
klokken 08.30 – 17.30

Kendskabet til kroniske smerter er stigende men mange fagpersoner har brug for at opdatere deres grunduddannelse for at kunne forstå, forklare og genkende kroniske smerter. Kurset gennemgår de grundlæggende koncepter om smerte samt videnskaben, der danner grundlag for behandlingen af såvel akutte smerter som kroniske smerter.

Neuroscience

21. april 2021,
klokken 08.30 – 17.30

22. april 2021,
klokken 08.30 – 17.30

På kurset bliver deltagerne opdateret på viden om det sensoriske nervesystem i relation til smerte. Fokus ligger på at forstå hvad perifær og central sensibilisering reelt er, og hvilken påvirkning det har på såvel akutte som kroniske smerter. Deltagerne lærer desuden om hjernens inhiberende og faciliterende virkning (bl.a. DNIC, placebo og nocebo effekterne).

Måling og Undersøgelse

9. juni 2021,
klokken 08.30 – 17.30

10. juni 2021,
klokken 08.30 – 17.30

På det tredje modul i uddannelsen lærer deltagerne at undersøge den komplicerede smerte-patient – herunder en basal neurologisk undersøgelse mhp at vurdere neuropatiske smerter. Deltagerne lærer desuden hvordan man kan registrere og måle forskellige dimensioner af smerte i bredere forstand end traditionel “VAS-måling”.

Behandling

23. juni 2021,
klokken 08.30 – 17.30

24. juni 2021,
klokken 08.30 – 17.30

Der findes ingen opskrift på behandling af smertesyndrome. Men der foreligger store mængder viden om syndromernes kendetegn og behandlingernes effekt herpå. Kurset giver deltagerne 1) viden om forskelle og ligheder samt diagnosekriterier for typiske smertesyndromer, samt 2) viden om specifikke interventioner til langvarige smerter (f.eks. kognitiv terapi, pacing, medicinering og fysisk træning).